MARUF VAKFINDAN DUYURULAR

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ ( İSEDAK )

 

Turizm Çalışma Grubu 8. Toplantısı
“Müslüman Dostu Turizm (MDT): İİT Üyesi Ülkelerde MDT Ürünlerinin ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Pazarlanması” 1 Eylül 2016 Ankara

Ticaret Çalışma Grubu 8. Toplantısı
“İİT Üyesi Ülkeler arasında Sınır Gümrük Kurumları İşbirliğinin Geliştirilmesi” 6 Ekim 2016 Ankara

Tarım Çalışma Grubu 8. Toplantısı
” İİT Üyesi Ülkelerde Hasat Sonrası Kayıplarının Azaltılması” 13 Ekim 2016 Ankara

Mali İşbirliği Çalışma Grubu 7. Toplantısı
“Ulusal ve Küresel İslami Finans Mimarisi: İİT Üyesi Ülkelerin Sorunları ve Muhtemel Çözümleri” 20 Ekim 2016 Ankara

Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 8. Toplantısı
“İİT Üyesi Ülkelerde Karayolu Emniyetinin Geliştirilmesi” 27 Ekim 2016 Ankara

Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu 8. Toplantısı
” İİT Üyesi Ülkelerde Uluslararası Zorunlu Göç: Ev Sahibi Ülkeler tarafından Benimsenen Politika Çerçevesi” 3 Kasım 2016 Ankara