MARUF VAKFINDAN HABERLER

İSLAM HUKUKUNDA HAK VE MÜLKİYET

HASAN HACAK

Prof. Dr. Hasan Hacak yaptığı sunumda;

“Konuya genel bir giriş yaparak başlayalım. İslami ilimler nasıl doğdu. İlk hukuki konular nasıl tartışıldı. Bunları anlamak için şunu bilmemiz gerekir ki İslami ilimlerde aslında her şeyi belirleyen kelam yani teolojidir. Kelamı anlamadan biz metinleri anlayamayız. Metinleri anlamadan Kur’anın anlayamayız. Çünkü ilk dönem Müslümanlar bunu nasıl anlamış bizim için bu bir kriterdir. Bazıları için bu kıstas olmayabilir ama bir metni ilk alimler nasıl anlamışlar.  Onları anlayabilmemiz içinde onların ruh dünyasına daha derinden girmemiz gerekiyor. Özellikle kelamı hatta biraz da usulü fıkhı da buna dahil edelim. Bu ikisini iyi anlamadan İslam kültürüne dair bizim bilgi üretmemiz zordur. Tefsir, fıkıh, akaid hatta dil çalışmaları bütün bunları belirleyen ana kavram kelamdır. Çünkü kelam bize bir ontoloji ve epistemoloji gösteriyor. Yani bir varlık ve bilgi anlayışını ortaya koyuyor. Bizim klasik kültürün varlık ve bilgi anlayışı var……..”