MARUF VAKFINDAN HABERLER

İSLAM İKTİSAT FELSEFESİ DERSLERİMİZ DEVAM EDİYOR

20171101_200022

E. Sanayi Bakanı Nihat Ergün;

“Siyasal anlamda İslam dünyası boğuluyor. İktisadi anlamda da geri kalmışlık, düşük hayat standardı, gelir düzeyindeki azlık, teknolojik düzeydeki yetersizlikler mevcut. Bunları bize acaba Kur’an ve Sünnet mi ilham ediyor diye baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz. Bilakis Kur’an ve Sünnet bize tam tersini ilham ediyor. Dünya’nın en kalkınmış ve gelişmiş ülkelerinin İslam dünyasında olması gerekiyor. Müslümanlar bu konuda öncülük etmesi gerekiyor. Ama edemiyoruz. O zaman sorun şu bizim Kur’an ve Sünnetle, referanslarımızla ilişkide bir sorun var. Bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Bu ilişkiyi yeniden kurmaya ihtiyacımız var”.