AKADEMİK ÇALIŞMALAR

LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ

Naqvi-Ekonomi ve Ahlak

NAQVİ-EKONOMİ VE AHLAK

Ekonomi biliminde “ahlakilik” sorunsalı
Son yıllarda artan, ekonomi biliminin araçları ve varsayımlarının doğruluğu ve ahlakiliği konusu dünya çapında tartışılmakta ve yeni, alternatif teoriler yaygınlık kazanmaktadır...