AKADEMİK ÇALIŞMALAR

RÖPORTAJLAR

Kapitalist Çağda İktisadi Adaletin Kuramsal Çerçevesi - Mustafa Özel

KAPİTALİST ÇAĞDA İKTİSADİ ADALETİN KURAMSAL ÇERÇEVESİ - MUSTAFA ÖZEL

“İktisat ve Din”, “Piyasa Düşmanı Kapitalizm” gibi telif eserleri bulunan mütefekkir Mustafa Özel, Bilim ve Sanat Vakfı’nda “Kapitalist Çağda İktisadi Adaletin Kuramsal Çerçevesi” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.