DERSLER & SEMİNERLER

KUR’AN EKONOMİ VE AHLAK

11.DERS

11.DERS

Ayette geçen en ilginç ifade kuşkusuz “maruf söz” tanımlamasıdır.
10.DERS

10.DERS

Bu ve benzeri ayetler ekonomi ile ahlak arasındaki zorunlu ve gerekli ilişkilere işaret etmektedir.
9.DERS

9.DERS

Rızık konusu Kur’an’ın üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan birisidir.
8.DERS

8.DERS

Bu ayet ile ilgili ilk dikkati çeken husus
7.DERS

7.DERS

Bu ayetin ilk kısmı da yine aynı öneme sahiptir.
6.Ders

6.DERS

Bakara Suresi 215. ayetin ifade ettiği konuları şu şekilde sıralayabiliriz
5.Ders

5.DERS

Ayetin bizlere söylediği ve ilk olarak anlaşılan hususları şu şekilde özetleyebiliriz
4.Ders

4.DERS

Ayetin bizlere söylediği ve ilk olarak anlaşılan hususları...
3.Ders

3.DERS

Bu ayet adeta İslam’ın bir özeti gibidir.
2. Ders

2. DERS

Allah burada açıkça bir imtihandan ve imtihana konu olacak maddelerden bahsetmektedir...
1. Ders

1. DERS

Kur’an İslam Ekonomisi çalışmalarında merkezi bir konumdadır. O yüzden Kur’an’ın iktisadi meselelere nasıl baktığı, hangi meseleleri öncelediği üzerinde durmak ve sorular sormak gereklidir.