KÜTÜPHANE

BİBLİYOGRAFYA

İslam İktisadıyla İlgili Türkçede Yayınlanmış Belli Başlı Eserler

İSLAM İKTİSADIYLA İLGİLİ TÜRKÇEDE YAYINLANMIŞ BELLİ BAŞLI ESERLER

Armağan, Servet. Ana hatlarıyla İslam ekonomisi.İstanbul: Timaş Yayınları, 1991...