MARUF VAKFI YAYINLARI

YAYINLARIMIZ

Maruf Bülten

MARUF BÜLTEN

MARUF BÜLTEN İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ

IEEE Araştırmalar 03

IEEE ARAŞTIRMALAR 03

İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMALAR 03

IEEE Araştırmalar 02

IEEE ARAŞTIRMALAR 02

İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMALAR 02

IEEE Araştırmalar 01

IEEE ARAŞTIRMALAR 01

İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ ARAŞTIRMALAR 01

IEEE Sunumlar 02

IEEE SUNUMLAR 02

İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ SUNUMLAR 02

IEEE Sunumlar 01

IEEE SUNUMLAR 01

İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ SUNUMLAR 01

MARUF VAKFI

MARUF VAKFI

BÜLTEN

MARUF VAKFI, hayatın en gerçek ihtiyaçlarından neşet ederek hayat bulmuştur. Vakfın kuruluş serüvenindeki en önemli hareket noktaları, tam anlamıyla pratik şartların zorladığı ve aranan çözümlerin bir türlü tatmin edici seviyeye ulaşamamış olmasıdır.

İslam Ekonomosinin

İSLAM EKONOMOSİNİN

MEVCUT DURUMU VE YAPİLMASİ GEREKENLER

2007-2008 finansal krizi küresel ekonomi politik açısından bir dönüm noktası oldu. Dünya ekonomisi son 10 yıldır toparlanmaya ve krizin etkilerini atmaya çalışıyor. Bazılarına göre ekonomik krizin etkileri hala devam etmekte, yeni bir resesyon bekleyen karamsarlar da var. Gelişmiş ülkelerden başlayarak dünya geneline yayılan krizin faturası hemen herkes tarafından az ya da çok hissedildi.

İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİ

İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİ

BİRİKİM YÖNELİM

İslam ekonomisi kavramının artık çok gündeme geldiği bir dönemi yaşıyor olmamıza rağmen ciddi anlamda bir algı problemi ile karşı karşıyayız. Öncelikle bu algı probleminin Müslümanlar da olduğunu ifade etmek gerekir. İşin zorluğu da buradadır. Yeryüzünde yaşayan insan toplulukları içerisinde önemli bir nüfus ve nüfuz alanına sahip olan Müslümanlar gerçek anlamda hak ettikleri etkinliği sağlayamıyorlar.

İSLAM EKONOMİSİ

İSLAM EKONOMİSİ

İMKANLAR VE AÇILIMLAR

İslam ekonomisinin mevcut durumunda bir İslamileştirme problemiyle karşı karşıyayız.
Bu bağlamda bugün bu tür konulara girmeye çalışacağım. İslami finans ile ilgili konulara
fazla girmemeye çalışacağım. Çünkü onun başarılı bir proje olduğunu söyleyebiliriz.
Zaten rakamlar da kendisini gösteriyor. Bugün sabah gelirken baktığımda İslami finans
2016 yılını 2.3 trilyonla kapatmış ve dolayısıyla yine büyüme göstermiştir.

ISLAMIC ECONOMICS

ISLAMIC ECONOMICS

ON DEFINITION AND METHODOLOGY

This compilation book has been prepared in order up to fill a gap in this area in Turkey.

A common interest and curiosity have arisen among people parallel to the recently increasing significance and being on the agenda of the Islamic Economics.

Unfortunately, while these studies cover a wide range of area they seem to be inconclusive and additionally have no consensus on basic terms and fundamental concepts.

İSLAM EKONOMİSİ

İSLAM EKONOMİSİ

TANIM VE METODOLOJİ ÜZERİNE

Bu elinizdeki derleme kitap İslam ekonomisi konusunda Türkiye’deki bir boşluğu doldurmak üzere hazırlanmıştır. İslam Ekonomisi disiplininin son zamanlarda artan önemi ve gündemde oluşuyla paralel olarak, insanlarda genel bir ilgi ve merak uyanmıştır. Ancak, Türkiye’de bu konuyla ilgili güncel eser bulmak zordur veya bunların sayısı yetersizdir. Bu eksiklik de bizi böylesi bir ‘Giriş’ kitabı hazırlamaya götürdü.

Üç kitap olarak tasarlanan bir serinin ilk kitabı olan bu kitapta, İslam ekonomisinin tanımı ve metodolojisinden başlayarak, bütün bileşenlerini ortaya koymak, tanımlamak ve analiz etmek düşüncesi yatmaktadır.