MARUF VAKFI

VİZYON & MİSYON

İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ

“İnsan Olarak Doğan Herkes, İnsanca Yaşayabilsin Diye!….“

 

VİZYON

İslam ekonomisi tezini çağımız insanına sunmak…

 

MİSYON

İslam Ekonomisinin insanlık için gerekliliğini ortaya koyacak akademik çalışmalar yapmak…